обезщетение

обезщетение
същ. - възнаграждение
същ. - обезвреждане, поправка, репариране, компенсация, удовлетворение, възмездие
същ. - заплата, доход, хонорар, заплащане, отплащане

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Schlacht bei Sliwniza — Schlacht von Sliwniza Teil von: Serbisch Bulgarischer Krieg Alexander von Battenberg bei Dragoman …   Deutsch Wikipedia

  • възнаграждение — същ. плата, надница, заплата, хонорар същ. обезщетение, компенсация, награда, заслуженото същ. удовлетворение, възмездие, отплата същ. доход, заплащане, отплащане същ. плащане същ. наем …   Български синонимен речник

  • доход — същ. приход, добив, доходност, полза, облага, изгода, придобивка, рента, рентабилност същ. анюитет, годишна рента, лихва същ. възнаграждение, заплата, хонорар, заплащане, отплащане, компенсация, обезщетение същ. припечелени пари …   Български синонимен речник

  • заплата — същ. плата, надница, хонорар, възнаграждение същ. доход, заплащане, отплащане, компенсация, обезщетение същ. приход, припечелени пари същ. доходи, приходи, печалба същ. плащане, отплата същ. наем, награда …   Български синонимен речник

  • заплащане — същ. възнаграждение, заплата, доход, хонорар, отплащане, компенсация, обезщетение същ. наем, награда същ. плащане, надница, отплата същ. платеж, изплащане …   Български синонимен речник

  • компенсация — същ. уравнение, прихващане, замяна същ. обезщетение, възнаграждение, наплащане същ. отплата, разплата, възмездие, удовлетворение същ. заплата, доход, хонорар, заплащане, отплащане …   Български синонимен речник

  • неустойка — същ. неизпълнение, нарушение същ. наказателна клауза, обезщетение …   Български синонимен речник

  • отплащане — същ. възнаграждение, заплата, доход, хонорар, заплащане, компенсация, обезщетение …   Български синонимен речник

  • удовлетворение — същ. задоволство, доволство същ. компенсация, възнаграждение, обезщетение, задоволяване, насищане същ. уважение, признаване …   Български синонимен речник

  • хонорар — същ. възнаграждение, награда, заплата същ. доход, заплащане, отплащане, компенсация, обезщетение …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”